15-08-2010 | Драгомир Ставрев |

д-р Виолета Костадинова Виденова

Адрес: гр. Сливница, ул. “Паисий Хилендарски” №33
Телефони за контакт: GSM: 0888 554031, служ. тел: 0727 42059, домашен тел: 0727 44349

Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи нечетни
14,00-19,00
четни
08,00-13,00
нечетни
14,00-19,00
четни
08,00-13,00
нечетни
14,00-19,00
четни
08,00-13,00
нечетни
14,00-19,00
четни
08,00-13,00
нечетни
14,00-19,00
четни
08,00-13,00
Домашни прегледи нечетни
11,00-13,00
четни
14,00-16,00
нечетни
11,00-13,00
четни
14,00-16,00
нечетни
11,00-13,00
четни
14,00-16,00
нечетни
11,00-13,00
четни
14,00-16,00
нечетни
11,00-13,00
четни
14,00-16,00
Промотативна и профилактична дейност нечетни
10,00-11,00
четни
16,00-17,00
нечетни
10,00-11,00
четни
16,00-17,00
нечетни
10,00-11,00
четни
16,00-17,00
Дейност по детско здравеопазване нечетни
10,00-11,00
четни
16,00-17,00
нечетни
10,00-11,00
четни
16,00-17,00
Дейност по майчино здравеопазване нечетни
10,00-11,00
четни
16,00-17,00
нечетни
10,00-11,00
четни
16,00-17,00

 

д-р Катя Методиева Илиева

Адрес: гр. Сливница, ул. “Тодор Каблешков” №6
Телефони за контакт: 0727 42276, 0889 322452

Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи четни
08,00-13,00
нечетни
13,30-18,30
четни
08,00-13,00
нечетни
13,30-18,30
четни
08,00-13,00
нечетни
13,30-18,30
четни
08,00-13,00
нечетни
13,30-18,30
четни
08,00-13,00
нечетни
13,30-18,30
Домашни прегледи четни
15,30-17,30
нечетни
11,00-13,00
четни
15,30-17,30
нечетни
11,00-13,00
четни
15,30-17,30
нечетни
11,00-13,00
четни
15,30-17,30
нечетни
11,00-13,00
четни
15,30-17,30
нечетни
11,00-13,00
Промотативна и профилактична дейност нечетни
19,30-20,30
нечетни
19,30-20,30
нечетни
19,30-20,30
нечетни
19,30-20,30
нечетни
19,30-20,30
Дейност по детско здравеопазване четни
13,30-15,30
нечетни
09,00-11,00
четни
13,30-15,30
нечетни
09,00-11,00
четни
13,30-15,30
нечетни
09,00-11,00
четни
13,30-15,30
нечетни
09,00-11,00
четни
13,30-15,30
нечетни
09,00-11,00
Дейност по майчино здравеопазване нечетни
18,30-19,30
нечетни
18,30-19,30
нечетни
18,30-19,30
нечетни
18,30-19,30
нечетни
18,30-19,30

 

д-р Юлия Василева Миланова

Адрес: гр. Сливница, ул. “Тодор Каблешков” №6
Телефон за контакт: 0888 851010

Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи четни
14,00-19,00
нечетни
08,30-13,30
четни
14,00-19,00
нечетни
08,30-13,30
четни
14,00-19,00
нечетни
08,30-13,30
четни
14,00-19,00
нечетни
08,30-13,30
четни
14,00-19,00
нечетни
08,30-13,30
Домашни прегледи четни
11,30-13,30
нечетни
16,30-18,30
четни
11,30-13,30
нечетни
16,30-18,30
четни
11,30-13,30
нечетни
16,30-18,30
четни
11,30-13,30
нечетни
16,30-18,30
четни
11,30-13,30
нечетни
16,30-18,30
Промотативна и профилактична дейност четни
10,30-11,30
нечетни
13,30-14,30
четни
10,30-11,30
нечетни
13,30-14,30
Дейност по детско здравеопазване четни
10,30-11,30
нечетни
13,30-14,30
четни
10,30-11,30
нечетни
13,30-14,30
четни
10,30-11,30
нечетни
13,30-14,30
Дейност по майчино здравеопазване четни
09,30-10,30
нечетни
14,30-15,30
четни
09,30-10,30
нечетни
14,30-15,30

 

д-р Виолета Борисова Стоянова

Адрес: гр. Сливница, ул. “Тодор Каблешков” №6
Телефони за контакт: GSM: 0887 351025, служ. тел: 0727 42112, домашен тел: 0727 44467 и 0727 42108

Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 07,30-13,30 07,30-13,30 13,30-18,30 07,30-13,30 13,30-18,30
Домашни прегледи 14,30-16,30 14,30-16,30 11,30-13,30 13,30-15,30 11,30-13,30
Промотативна и профилактична дейност 18,30-19,30 18,30-19,30
Дейност по детско здравеопазване 13,30-14,30
Дейност по майчино здравеопазване 13,30-14,30

 

д-р Петранка Игнатова Кръстанова

Адрес: гр. Сливница, ул. “Тодор Каблешков” №6
Телефон за контакт: 0899 466084

Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи четни
13,30-18,30
нечетни
08,30-13,30
четни
13,30-18,30
нечетни
08,30-13,30
четни
13,30-18,30
нечетни
08,30-13,30
четни
13,30-18,30
нечетни
08,30-13,30
четни
13,30-18,30
нечетни
08,30-13,30
Домашни прегледи четни
11,30-13,30
нечетни
14,30-16,30
четни
11,30-13,30
нечетни
14,30-16,30
четни
11,30-13,30
нечетни
14,30-16,30
четни
11,30-13,30
нечетни
14,30-16,30
четни
11,30-13,30
нечетни
14,30-16,30
Промотативна и профилактична дейност нечетни
13,30-14,30
нечетни
13,30-14,30
нечетни
13,30-14,30
нечетни
13,30-14,30
нечетни
13,30-14,30
четни
18,30-19,30
Дейност по детско здравеопазване четни
18,30-19,30
четни
18,30-19,30
Дейност по майчино здравеопазване четни
19,30-20,30
четни
19,30-20,30

 

д-р Методи Иванов Методиев

Адрес: гр. Сливница, ул. “Тодор Каблешков” №6 и с. Алдомировци, ул. “Алдомировска” – Здравна служба
Телефон за контакт: 0727 42606, 0889 727431

Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 14,00-16,00 14,00-16,00 08,30-11,30 14,00-16,00 14,00-16,00

 

д-р Елеонора Василева Попова

Адрес: гр. Сливница, ул. “Паисий Хилендарски” №33
Телефон за контакт: 0889 399885

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!