18-08-2010 | Драгомир Ставрев |

На територията на Община Сливница, след преструктурирането на здравеопазването в публичния сектор, съществуващата Поликлиника е преобразувана в “Медицински център I” ЕООД гр. Сливница с управител д-р Константина Валентинова Кирова. В центъра има клинична и рентгенова лаборатория и специализирани кабинети: акушеро-гинекологичен, ендокринологичен, очен, хирургичен, неврологичен,  психиатричен, кардиологичен, yши, нос и гърло. Основната цел на Медицинския център е предоставяне на извънболнична медицинска помощ, отговаряща на критериите и правилата за добра медицинска практика.

В сградата на бившата болница функционира Център за Спешна медицинска помощ, филиал Сливница. Той разполага с дежурни екипи и оборудвани санитарни автомобили. Осъществява взаимодействие с отделения на многопрофилни болници в столицата.

В груповата практика за първична медицинска помощ в момента практикуват седем лични лекари. Функционират и девет стоматологични практики.

В град Сливница има Ветеринарна лечебница, която се намира на ул. “Софроний Врачански” №2 с телефон за кантакт: 0727 42092.

Списък с практикуващите лекари и стоматолози и с работното време на функциониращите аптеки и лаборатории:

Лекари специалисти

Общопрактикуващи лекари

Стоматолози

Лаборатории към “Медицински център I” ЕООД гр. Сливница

Аптеки